Inklusion - der giver mening!

Efter folkeskolereformen er sat ind, har vi efter min mening inkluderet alt for mange børn i klassen, som ville have haft det bedre af at være i et andet tilbud. Det skal vi have gjort noget ved NU!

Vi SKAL have oprettet sattelitklasser/specialklasser på vores folkeskoler, hvor børn med særlige behov og udfordringer kan komme hen i noget af skoletiden, så der bliver taget hånd om dem og deres behov, uden det går ud over de andre klassekammerater. Det vil være en gevinst både for klassen som helhed, men også for det enkelte barn, som udover at blive tilgodeset også stadig vil være en del af fællesskabet, som det at være i en skoleklasse også er.

I dag inkluderer vi alt for mange i vores folkeskoleklasser – efter folkeskolereformen er det ligesom blevet normen at alle skal inkluderes, selvom det ikke altid er det bedste for hverken det inkluderede barn eller resten af klassen. Jeg får jævnligt opkald fra frustrerede forældre, som fortæller om hvordan deres barn er blevet moppet eller udsat for andet ubehag fra et inklusionsbarn. Det er helt forfærdeligt at vi er endt i den situation, for i den perfekte verden er der ressourcer nok til at vi kan undgå dette, men vi må altså nu erkende at sådan ER verden ikke, og derfor må vi agere på de mange henvendelser vi får. Vores folkeskole SKAL være det naturlige valg for forældre her i kommunen – det er et sygdomstegn når de ressourcestærke forældre vælger at flytte deres børn til en privatskole fordi deres børn bliver moppet af inklusionsbørn.