Havnebad til Vallensbæk

Vallensbæk er kendt for sin strand og havn, som årligt bruges af flere tusinde mennesker. Vi har et helt fantastisk område, som vi kan udvikle til at blive endnu bedre.

Et havnebad kan være med til at løfte aktivitetsniveauet på havnen og få endnu flere til at vælge Vallensbæk som destination for deres udflugt mod strand og havn. Et havnebad vil også kunne bruges af vores vinterbadere, så hvis vi får det etableret med omklædningsfaciliteter og muligvis en sauna vil det være rigtig dejligt. På sigt bør vi også få etableret overnatningsmuligheder her i kommunen, så besøgene ikke skal til andre kommuner for at bo. Etablering af et Badehotel/Bådhotel kan være en mulighed der er værd at undersøge.